ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 28/8-31/8/2018

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 31 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.220,702 UNLEADED LRP 1.261,413
UNLEADED 95 1.217,682 UNLEADED 95 1.216,878
UNLEADED 100 1.284,854 UNLEADED 100 1.284,905
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,610 DIΕSEL AUTO BIO 1.022,633
HEATING GASOIL 947,192 HEATING GASOIL 946,104
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 577,780 LPG 574,060
LPG Auto 586,680 LPG Auto 586,960
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,700 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,620
ΒΕΑ 35/40 407,050 ΒΕΑ 30/45 405,980
ΒΕΘ 50/70 394,140

Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,993 UNLEADED LRP 1.259,705
UNLEADED 95 1.215,974 UNLEADED 95 1.215,160
UNLEADED 100 1.283,257 UNLEADED 100 1.283,278
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.020,315 DIΕSEL AUTO BIO 1.019,328
HEATING GASOIL 944,171 HEATING GASOIL 943,084
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 575,570 LPG 571,830
LPG Auto 585,450 LPG Auto 585,710
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,380
ΒΕΑ 35/40 405,860 ΒΕΑ 30/45 404,770
ΒΕΘ 50/70 392,910

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 29 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,322 UNLEADED LRP 1.259,043
UNLEADED 95 1.215,291 UNLEADED 95 1.214,488
UNLEADED 100 1.282,679 UNLEADED 100 1.282,719
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.016,968 DIΕSEL AUTO BIO 1.015,982
HEATING GASOIL 941,487 HEATING GASOIL 940,409
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 574,100 LPG 570,360
LPG Auto 584,920 LPG Auto 585,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,890
ΒΕΑ 35/40 404,390 ΒΕΑ 30/45 403,310
ΒΕΘ 50/70 391,430

Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,557 UNLEADED LRP 1.256,277
UNLEADED 95 1.212,516 UNLEADED 95 1.211,712
UNLEADED 100 1.279,993 UNLEADED 100 1.280,034
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.011,690 DIΕSEL AUTO BIO 1.010,714
HEATING GASOIL 936,483 HEATING GASOIL 935,405
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 569,220 LPG 565,490
LPG Auto 580,170 LPG Auto 580,460
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,230
ΒΕΑ 35/40 401,770 ΒΕΑ 30/45 400,690
ΒΕΘ 50/70 388,770