ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 4-5/9/18

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.227,658 UNLEADED LRP 1.268,369
UNLEADED 95 1.224,628 UNLEADED 95 1.223,814
UNLEADED 100 1.292,136 UNLEADED 100 1.292,156
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,834 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,837
HEATING GASOIL 957,169 HEATING GASOIL 956,061
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 609,650 LPG 605,900
LPG Auto 614,300 LPG Auto 614,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,220
ΒΕΑ 35/40 408,730 ΒΕΑ 30/45 407,640
ΒΕΘ 50/70 395,770

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.226,499 UNLEADED LRP 1.267,189
UNLEADED 95 1.223,478 UNLEADED 95 1.222,644
UNLEADED 100 1.290,835 UNLEADED 100 1.290,845
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.029,305 DIΕSEL AUTO BIO 1.028,298
HEATING GASOIL 953,010 HEATING GASOIL 951,901
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 597,830 LPG 594,070
LPG Auto 603,330 LPG Auto 603,570
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,380
ΒΕΑ 35/40 408,870 ΒΕΑ 30/45 407,760
ΒΕΘ 50/70 395,930