ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 6-8/10/18

Σάββατο έως Δευτέρα, 6 εως 8 Οκτωβρίου 2018

Σάββατο, 6 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.248,395 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.245,344 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.313,666 UNLEADED 100
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.074,927 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 994,198 HEATING GASOIL
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 673,470 LPG
LPG Auto 673,560 LPG Auto
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 449,830 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 436,750