ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/11/2018

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.141,030
UNLEADED 95 1.137,908
UNLEADED 100 1.206,088
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.023,691
HEATING GASOIL (ΧΠ) 812,271
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 913,098
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,438
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,738
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 656,222
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,116
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,030
Fuel Oil No 380 1%S 467,138
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 632,670
KERO SPECIAL 638,010
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,920
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 407,830
ΒΕΘ 50/70 394,480