ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 17-19/11/2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Νοεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.132,457
UNLEADED 95 1.129,345
UNLEADED 100 1.197,362
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.013,287
HEATING GASOIL (ΧΠ) 801,785
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 911,908
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 531,301
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,601
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,632
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,089
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 475,163
Fuel Oil No 380 1%S 458,617
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 621,440
KERO SPECIAL 626,780
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,680
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 399,570
ΒΕΘ 50/70 386,230