ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 21/11/2018

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.125,622
UNLEADED 95 1.122,521
UNLEADED 100 1.190,050
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.001,836
HEATING GASOIL (ΧΠ) 791,411
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 910,931
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 529,531
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 589,831
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,249
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,733
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,468
Fuel Oil No 380 1%S 453,562
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 610,390
KERO SPECIAL 615,690
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 378,130
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 394,910
ΒΕΘ 50/70 381,660