Οι πρώτες αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το GDPR

Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών eea.gr Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού Συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Read more