ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 5/12/2018

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.093,374
UNLEADED 95 1.090,282
UNLEADED 100 1.157,394
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 945,198
HEATING GASOIL (ΧΠ) 742,535
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 874,615
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 493,530
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,830
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,746
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,352
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 432,002
Fuel Oil No 380 1%S 418,058
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,350
KERO SPECIAL 555,650
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,750
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 361,540
ΒΕΘ 50/70 348,290