Νέα τσουχτερά φορολογικά πρόστιμα

Πηγή: Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών www.eea.gr

Οι φορολογικοί έλεγχοι, που πραγματοποιήθηκαν και αυτό το καλοκαίρι, ανέδειξαν μια από τις “πληγές” που καλείται να “κλείσει” η ΑΑΔΕ: την εκτεταμένη χρήση “μαϊμού” ταμειακών μηχανών, για την υπεξαίρεση του ΦΠΑ.

Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι για να “κλέψει” κανείς την εφορία και τους καταναλωτές: ή δεν θα “κόψει” απόδειξη- κι εδώ υπάρχει η ευθύνη του καταναλωτή να την αναζητήσει- ή θα “κόψει” απόδειξη από αδήλωτη ταμειακή μηχανή, οπότε όχι μόνο δεν αποδίδει ΦΠΑ στο Δημόσιο αλλά κατακλέβει και τον πελάτη, που νομίζει ότι όλα πήγαν καλά.

Πέρα από την ένταση των ελέγχων, η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε και την πρόβλεψη ειδικών προστίμων, όπερ κι εγένετο στο πολυνομοσχέδιο για τις συντάξεις. Έτσι, προστίθεται νέα διαδικαστική παράβαση για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

Με το ίδιο νομοσχέδιο ξεκινά και το μπαράζ ηλεκτρονικών ελέγχων για τον εντοπισμό περιπτώσεων προσαύξησης περιουσίας, δηλαδή αδήλωτων εισοδημάτων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να λαμβάνει, με τρόπο μαζικό και αυτοματοποιημένο, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, επενδυτικών προϊόντων και δανειακές συμβάσεις ελεγχόμενων από την Α.Α.Δ.Ε. φυσικών ή νομικών προσώπων και οντοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχουν και εκτελούν υπηρεσίες πληρωμών στην Ελλάδα, καθώς και από τις εποπτευόμενες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επενδυτικές εταιρείες.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζουν τα υπόχρεα πρόσωπα, τηρούνται σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να βεβαιώσει φόρο στη βάση των σχετικών προς έλεγχο υποθέσεων και προωθούνται κατόπιν επεξεργασίας στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. με ασφάλεια και ταχύτητα μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής.

Στόχο της διάταξης αποτελεί η ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης.