ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛ 1208/18 ΚΑΙ 1195/18

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870- 3810783-4  · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

 

                                                                                                              Αρ.Πρωτ. 7137

                                                                          Αθήνα,  28 Δεκεμβρίου   2018

Προς την

Υφυπουργό Οικονομικών

κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου

εξαιρετικώς επείγον

 

Κοινοποίηση:            Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

                                        Διοικητή κ. Γ.Πιτσιλή

 Θέμα: Αναγκαία αναβολή της εφαρμογής της απόφασης ΠΟΛ.1208/2018 (ΦΕΚ Β΄5259/23.11.2018).

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, σχετικά με το ως άνω θέμα παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα:

  1. Στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαμε με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου σας και της ΑΑΔΕ (τελευταία συνάντηση χθες 27/12/2018), εξετάσαμε όλα τα τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασής σας, καθώς επίσης αναδείξαμε από πλευράς μας τα σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται τόσο χρονικά όσο και με την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων πανελλαδικά.
  2. Ιδίως καταγράφθηκαν τα  τεχνικά προβλήματα και επισημάνθηκε η αναγκαία έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου με οδηγίες εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης των παραστατικών πώλησης από ΦΗΜ και κατεξοχήν οσάκις παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης της μοναδικής και απαραβίαστης απόδειξης που εκδίδεται από το σύστημα εισροών εκροών, με ειδικά στοιχεία (ΑΛΠ ή τιμολόγιο) κατά την μεταφορά και πώληση επι τόπου του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, που εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 1 της απόφασής σας στοιχείων, για τις ανάγκες καταχώρησης στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», απαιτούνται και ό ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ. Κατόπιν όλων των ανωτέρω σοβαρών δυσχερειών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι προκύπτει ανάγκη αναβολής εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, μέχρι το τέλος της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, ήτοι 30/4/2019.
  3. Αυτό παράλληλα θα επιτρέψει να μπούμε σε διάλογο εργασίας, ώστε να αποφασιστεί και να υλοποιηθεί με την έναρξη της περιόδου διανομής πετρελαίου θέρμανσης 15/10/2019, ένας πρόσφορος-αποτελεσματικός-οικονομικός τρόπος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που θα λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω.

———————————————————————————————————————————————————

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Β.Ε.

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

Αρ.Πρωτ.7138

Αθήνα, 28/12/2018

Προς την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Διοικητή κ. Γ. Πιτσιλή

Εξαιρετικώς επείγον

 Κοινοποίηση:Υφυπουργό Οικονομικών κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου

 Θέμα: Αναγκαία αναβολή εφαρμογής της απόφασης ΠΟΛ1195/20018 (ΦΕΚ Β΄4861/31.10.2018).

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σχετικά με το ως άνω θέμα παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα:

  1. Μετά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις μας με τα αρμόδια στελέχη σας       (τελευταία συνάντηση χθες 27/12/2018) εξετάσαμε όλα τα τεχνικά θέματα για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασής σας και αναδείξαμε από την πλευρά μας τα σοβαρά τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από την μετάβαση ενός συστήματος που προβλέπει το σύστημα εισροών εκροών με τις ισχύουσες διατάξεις.
  2. Ιδίως καταγράφθηκαν τα   τεχνικά προβλήματα και επισημάνθηκε η αναγκαία έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου με οδηγίες εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης των παραστατικών πώλησης από ΦΗΜ και κατεξοχήν οσάκις παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης της μοναδικής και απαραβίαστης       απόδειξης που εκδίδεται από το σύστημα εισροών – εκροών, με στοιχεία (ΑΛΠ ή τιμολόγιο) από ΦΗΜ, διότι στην αγορά κυκλοφορούν πολλές και διαφορετικές απόψεις.
  3. Κατόπιν όλων των ανωτέρω σοβαρών δυσχερειών, καταλήξαμε στο   συμπέρασμα ότι προκύπτει ανάγκη αναβολής εφαρμογής της ανωτέρωαπόφασής σας, μέχρι την ημερομηνία τουλάχιστον εφαρμογής της απόφασης    ΠΟΛ.1218/2018 δηλαδή 1/3/2019.