ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 30/1/2019

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.129,529
UNLEADED 95 BIO 1.085,359 1.084,902
UNLEADED 100 BIO 1.152,360 1.152,767
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,481 945,484
HEATING GASOIL (ΧΠ) 740,470 739,372
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 901,331 901,738
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 518,823 515,050
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 579,123 575,350
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,429 688,247
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 557,796
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,557 435,439
Fuel Oil No 380 1%S 423,194
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 545,090
KERO SPECIAL 550,390
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 340,630 339,540
ΒΕΑ 30/45 356,310
ΒΕΑ 35/40 357,410
ΒΕΘ 50/70 344,170