ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 13/2/2019

Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2019

Τετάρτη, 13 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.099,506
UNLEADED 100 BIO 1.167,015
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,850
HEATING GASOIL (ΧΠ) 750,701
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 936,366
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 559,849
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,149
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,513
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,803
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,769
Fuel Oil No 380 1%S 439,832
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,430
KERO SPECIAL 559,750
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,350
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 376,210
ΒΕΘ 50/70 362,900