ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 19/3/2019

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019

Τρίτη, 19 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.164,431
UNLEADED 100 BIO 1.232,834
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,689
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,986
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.000,112
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 624,692
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,992
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,540
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,863
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 468,481
Fuel Oil No 380 1%S 455,321
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,180
KERO SPECIAL 589,510
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,660
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 393,530
ΒΕΘ 50/70 380,210