ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 13/6/2019

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019

Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.153,580
UNLEADED 100 BIO 1.221,902
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,754
HEATING GASOIL 863,097
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 843,006
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 461,189
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,489
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 601,273
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,536
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,697
Fuel Oil No 380 1%S 438,551
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,530
KERO SPECIAL 547,870
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 334,940
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 351,830
ΒΕΘ 50/70 338,490