Απάντηση Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής σε επιστολής Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος για μεταφορικό ισοδύναμο

Αγαπητοί κύριοι.

Εκ μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριου Σαντορινιού και αναφορικά με την αρ.πρωτ. 7163/4-6-2019 επιστολή σας με τίτλο “Καθυστέρηση απόδοσης Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε βενζινοπώλες” θα ήθελα να
ενημερώσω πως:

 1. Την 10η Ιουνίου 2019 υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό η απόφαση χρηματοδότησης των πρατηρίων καυσίμων για τον Απρίλιο 2019 και σήμερα πιστώθηκαν 428.895,69 € για την καταβολή του Αντισταθμίσματος του Νησιωτικού
  Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) σε 55 ωφελούμενες επιχειρήσεις του μεταφορικού ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά, οι οποίες λειτουργούν συνολικά 60 πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων και υπέβαλαν ταχυδρομικά οριστικοποιημένες αιτήσεις
  χρηματοδότησης, στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χρηματοδότηση τους τη χρονική περίοδο από 4.2019 έως 30.4.2019

 2. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 4 πληρωμές συνολικού ύψους 519.384,72  € οι οποίες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των δικαιούχων. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει το πληροφοριακό σύστημα μεταφορικού ισοδυνάμου για τις επιχειρήσεις καυσίμων το οποίο αναμένεται να μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους χρόνους υποβολής και ελέγχου παραστατικών
  ώστε να καταβάλλεται η ενίσχυση ακόμα πιο γρήγορα στους δικαιούχους.

 3. Η καθυστέρηση που αναφέρετε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ελλιπή συμπλήρωση των αιτήσεων από πολλές επιχειρήσεις παρότι έχει προηγηθεί εκτενής παροχή γραπτών και προφορικών εξηγήσεων εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 4. Η δράση που αφορά στη κάλυψη του αυξημένου κόστους μεταφοράς καυσίμων στα νησιά είναι πιλοτική και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά με μεγάλο ενδιαφέρον από τις νησιωτικές κοινωνίες και στήριξη στο μέτρο

 5. Αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα η ορθή τήρηση όλων των κανόνων που αφορούν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων (ορθα δικαιολογητικά, δηλώσεις συμμετοχής, δηλώσεις σώρευσης, μείωση τιμών, συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς) ώστε να στεφθεί με επιτυχία ένα μέτρο που αναγνωρίζει τις δυσκολίες που συνεπάγεται η νησιωτικότητα και επιθυμεί, με μεγάλη επιτυχία
  μέχρι στιγμής, να τις άρει.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και ευελπιστούμε και στη δική σας στήριξη και συνεργασία ώστε τους επόμενους μήνες της πιλοτικής περιόδου να προχωρήσουν ομαλά τόσο οι πληρωμές όσο και οι έλεγχοι και το μέτρο να στεφθεί με επιτυχία.

 Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

 

Κωνσταντίνος Νικολόπουλος
Ειδικός Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής