Στο τραπέζι της συνάντησης Μητσοτάκη-Λάτση και τα ΕΛΠΕ – Κοινή πρόθεση κυβέρνησης-Paneuropean να αναζητηθεί η βέλτιστη λύση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ energypress.gr Τα ευρύτερα επενδυτικά του σχέδια στην Ελλάδα, συμπεριλαβανομένου και του κεφαλαίου ΕΛΠΕ, φαίρεται να συζήτησε ο Σπύρος

Read more

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού, διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την

Read more