ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΟΒΕ ΣΤΙΣ 4/9/2019

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870-2103820860 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

                                                                                      Αρ. Πρωτ.  7180

                                                                           Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

 

Προς το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υφυπουργό κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη

 Θέμα: Προβλήματα του κλάδου των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής μας θέτουμε επιγραμματικά τα ζητήματα στα οποία επιθυμούμε τη συνδρομή του Υπουργείου σας αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας:

  1. Παράταση προθεσμιών προσαρμογής των Ν.4439/16 και 4835/2018 αναφορικά με τα πρατήρια κάτωθι κτιρίων και κοντά στις λεγόμενες απαγορευτικές χρήσεις, διατηρώντας ανοικτά τα πρατήρια καυσίμων, με παράλληλη αναπροσαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του Ν. 4439, η οποία δεν θα επηρεάζει την ασφάλεια, αλλά θα ελαφρύνει οικονομικά τους πρατηριούχους
  2. Να μην επιτρέπεται στις λεγόμενες απαγορευτικές χρήσεις να δημιουργούνται κοντά στα πρατήρια ή στα μικτά πρατήρια (30 μ σήμερα από τα χαρακτηριστικά σημεία των καυσίμων και 20 ή 50 μ σήμερα από τα χαρακτηριστικά σημεία των υγραερίων)
  3. Όλες οι αποστάσεις ασφαλείας (οι εξωτερικές για το υγραέριο) και οι αποστάσεις για τα υγρά καύσιμα, να γίνουν 5 μ από τα χαρακτηριστικά σημεία τους, ώστε να μειωθούν αντίστοιχα και ο αριθμός των πρατηρίων που χρειάζονται προσαρμογή
  4. Να απαλειφθεί πλήρως από το άρθρο 70 παρ. 5 του Ν. 4530/2018 η διατύπωση που αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η ως άνω προσθήκη (εννοεί υγραερίου) όπου οι επιτρεπόμενες χρήσεις του Ν. 2801/2000, προκειμένου να αρθεί η σχετική χωρίς νόημα απαγόρευση, η οποία ερμηνεύτηκε μετά έξι μήνες κατά τρόπο διαφορετικό της διατύπωσης, προκαλώντας προβλήματα σε μικτά πρατήρια τα οποία σεβόμενα τη διατύπωση του Νόμου, αντιμετωπίζουν προβλήματα από την εγκύκλιο.
  5. Να μην απαιτείται κατά την προσαρμογή των πρατηρίων στους Ν.4439/2016, 4530/2018 και γενικά σε οποιαδήποτε διάταξη η οποία επιφέρει εργασίες προσαρμογή σε ένα πρατήριο, η άδεια ή η έγκριση άλλης αρχής (πολεοδομίας κλπ). Με τον τρόπο αυτό και ο πρατηριούχος δεν θα βαρύνεται οικονομικά και πολλά πρατήρια τα οποία υπάρχουν και λειτουργούν νόμιμα (π.χ τα πεζοδρομιακά) θα συνεχίσουν να λειτουργούν
  6. Να μην χρειάζεται να καταθέτουν μητρώα πρατηρίων οι πρατηριούχοι, οι δε πληροφορίες που το Υπουργείο χρειάζεται για την όποια δημιουργία φακέλων, να αντλούνται εσωτερικά από τις υπηρεσίες
  7. Για εργασίες απλές στα πρατήρια όπως μικρές εκσκαφές μέχρι 80 cm, διελεύσεις σωλονογραμμών, καλωδιώσεων, προσθήκη νησίδων, αφαίρεση ή προσθήκη αντλιών, διανομέων, σημάτων να μην απαιτείται κανενός είδους οικοδομική άδεια ή άδεια μικρής κλίμακας, ή άδεια άλλης αρχής. Επισημαίνουμε πως τυχούσα σήμερα προσθήκη απαίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας ή άδειας μικρής κλίμακας, θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε εκατοντάδες πρατηριούχους οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε σχετικές εργασίες, χωρίς την έκδοση τέτοιας άδειας καθώς δεν απαιτείτο από τις υπηρεσίες αδειοδότησης. Ακόμα όμως και αν ένας πρατηριούχος θελήσει να εκδώσει σήμερα οικοδομική άδεια ή άδεια μικρής κλίμακας, αυτή θα είναι μεταγενέστερη προηγούμενων καταθέσεων για αδειοδότηση και μεταγενέστερη της υλοποίησης των εργασιών, κάτι που σημαίνει πως θα δημιουργηθεί ένας νέος φαύλος κύκλος που θα καθυστερήσει περισσότερο τις διαδικασίες έκδοσης άδειας των πρατηρίων, ενώ θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον ήδη επιβαρυμένο υπερβολικά πρατηριούχο!
  8. Για εργασίες προσθήκης δεξαμενών καυσίμων και υγραερίου να απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας.
  9. Για τα πλυντήρια αυτοκινήτων, να προβλέπεται ότι η ύπαρξη πλυστικής μηχανής, σε συνδυασμό με την ύπαρξη σχαρών και βορβοροσυλλέκτη, αρκούν για την αδειοδότησή τους, χωρίς να απαιτείται η υποχρεωτική ύπαρξη αυτόματου πλυντηρίου (βούρτσας) ή ανυψωτικού μηχανήματος ή τάφρου
  10. ΒΥΤΙΑ- ADR .  Να ζητηθεί εξαίρεση, όπως ισχύει για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να εξακολουθούν να κυκλοφορούν τα βυτιοφόρα ΙΧ μικρότερα των 8 τόνων και μετά το 2029, καθώς επίσης να αγοράζονται – φτιάχνονται γιατί δεν μπορεί πανελλαδικά να γίνεται η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης με βυτιοφόρα των 8 τόνων. Υπάρχουν πολλές ιδιομορφίες στην νησιωτική και Ηπειρωτική Ελλάδα, σε παλαιές πόλεις, σε κέντρα πόλεων όπου τα βυτιοφόρα των 8 τόνων λόγω όγκου δεν μπορούν να διανείμουν πετρέλαιο. Παγκοσμίως δεν υπάρχουν βυτιοφόρα κάτω των 8 τόνων με σύστημα ADR  από το εργοστάσιο κατασκευής τους , για τους λόγους αυτούς πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση ώστε να μην αποκλειστούν χιλιάδες καταναλωτές από την προμήθεια πετρελαίου.

Είμαστε πάντα στη διάθεση του Υπουργείου και επιθυμούμε να συζητάμε κάθε προς ψήφιση διάταξη που μας αφορά, πριν την ψήφισή της.