ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 100 ΕΥΡΩ- Μέχρι 100 ευρώ θα ισχύουν οι λιανικές αποδείξεις του συστήματος εισροών – εκροών και για επαγγελματική χρήση.

Συνάδελφοι  σας γνωστοποιούμε  ότι μετά από συνεχείς και εντατικές επαφές της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, του προέδρου κ. Μ. Κιούση, και  του  φοροτεχνικού της Ομοσπονδίας μας κ.Γιώργου Χριστόπουλου, με την ΑΑΔΕ, λύθηκε το κρίσιμο ζήτημα που είχαμε θέσει με την επιστολή 7157/11.4.2019, με την οποία ζητήσαμε οι λιανικές αποδείξεις καυσίμων που εκδίδονται από το σύστημα εισροών – εκροών, με αξία μέχρι 100 ευρώ, να εξακολουθούν να ισχύουν όπως συνέβαινε για το όριο των 300 ευρώ. Η πρόταση αυτή έγινε τελικά δεκτή από την ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 (Βλ. σχ. την πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 10.2.2:

 Από 101 ευρώ και άνω θα ισχύουν αυτά που αναφέρονται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ  Ε.2056/ 9 Απριλίου 2019.

Δείτε πιο κάτω ολόκληρη την απάντηση της ΑΑΔΕ προς την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος.

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKHΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                  ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΖ’

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019                                                                   Αρ. Πρωτ: ΔΕΛΖ 1126959 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ε.)

 Λόντοu 8

10681 Αθήνα

Θέμα: Έκδοση παραστατικών για πωλήσεις καυσίμων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες.

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7157/11.4.2019επιστολή σας.

Απαντώντας στην ως άνω επιστολή σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τις διενεργούμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων του άρθρου 1 της Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1195/2018, από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης προς άλλες οντότητες, εφόσον τα καύσιμα αυτά θεωρούνται μη εμπορεύσιμα για τον αγοραστή και η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 100€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά συναλλαγή, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται απλοποιημένο τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1Ο του ν. 4308/2014.

Όπως διευκρινίζεται δε με την παράγραφο 10.2.2 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014, επέχουν θέση απλοποlημένου τιμολογίου και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών.

Ο ΠΡοϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ