ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 21-23/9/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.192,144
UNLEADED 100 BIO 1.262,440
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 995,988
HEATING GASOIL 918,462
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 852,332
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 469,468
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,768
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 617,912
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,730
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 455,921
Fuel Oil No 380 1%S 438,927
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 626,110
KERO SPECIAL 631,570
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 331,020
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 348,310
ΒΕΘ 50/70 334,660