ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 22/9/21

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.243,890 1.243,433
UNLEADED 100 BIO 1.311,032 1.311,398
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.004,335 1.003,370
HEATING GASOIL 897,461 896,393
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.139,105 1.136,380
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 757,025 753,364
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 817,325 813,664
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 899,162 922,229
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 796,872
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 508,785 507,697
Fuel Oil No 380 1%S 499,398
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,000
KERO SPECIAL 575,130
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,140 397,420
ΒΕΑ 30/45 413,680
ΒΕΑ 35/40 409,390
ΒΕΘ 50/70 396,560

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)