ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛ.ΠΕ. 31/1/22

Πηγή: www.elin.gr

ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ
UNLEADED 95 1,37393 €
UNLEADED LRP 1,37009 €
UNLEADED 100 1,44564 €
HEATING GASOIL 0,91087 €
DIESEL AUTO 1,14470 €
PARAFFIN OIL 0,89888 €
LPG(AUTO) 0,90506 €

*Οι Τιμές Αγοράς Υγραερίου από ΕΛ.ΠΕ. χωρίς φόρους και δασμούς