ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1/2/22

Τρίτη, 1Φεβρουαρίου 2022
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.380,728
UNLEADED 100 BIO 1.452,690
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.152,309
HEATING GASOIL (ΧΠ) 917,652
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.361,625
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 999,732
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.060,032
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 980,359
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.079,955
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 616,536
Fuel Oil No 380 1%S 600,335
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 765,060
KERO SPECIAL 770,450
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 496,310
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 513,380
ΒΕΘ 50/70 499,900

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)