Διαμαρτυρία Ο.Β.Ε. για καθυστέρηση απόδοσης Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε βενζινοπώλες

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870-2103820860 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

 

Αρ.Πρωτ.7163

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

Προς:

-Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ)

-Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

 εξαιρετικώς επείγον

Θέμα: Καθυστέρηση απόδοσης Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε βενζινοπώλες

 

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι συνάδελφοί μας βενζινοπώλες σε νησιά, επιλεγμένα για την εφαρμογή του “Μεταφορικού Ισοδύναμου”, παρότι έχουν υποβάλει εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδοσης του ποσού επιδότησης (Α.ΝΗ.ΚΟ.) μεταφοράς καυσίμων, αυτό καθυστερεί και δεν έχει αποδοθεί στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος.

Η κατάσταση για πολλά πρατήρια γίνεται απελπιστική διότι οι βενζινοπώλες καλούνται να χρηματοδοτήσουν με δικά τους κονδύλια την μεταφορά και πώληση καυσίμων σε μειωμένες τιμές. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κινδυνεύει έτσι ένα μέτρο που τόσες ελπίδες έδωσε σε πρατηριούχους και τουρίστες – καταναλωτές των νησιών, να καταστεί ανενεργό, δεδομένου ότι η αδυναμία συνέχισης της χρηματοδότησης θα εξαναγκάσει τους βενζινοπώλες να επαναφέρουν τις χωρίς επιδότηση, υψηλές τιμές προ ισοδυνάμου, για να αντεπεξέλθουν.

Με δεδομένο ότι μπαίνουμε σε φουλ τουριστική περίοδο και οι καταναλώσεις θα εκτιναχθούν, η προμήθειά τους χωρίς έγκαιρη απόδοση του μεταφορικού ισοδυνάμου θα καταστεί αδύνατη για πολλά πρατήρια. Οι συνέπειες τόσο στον τουρισμό όσο και στους επαγγελματίες βενζινοπώλες και άλλων επαγγελμάτων των νησιών θα είναι ανυπολόγιστες.

Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση του προβλήματος με την έγκαιρη και κανονική ροή των επιδοτήσεων για την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν.Γραμματέας

Μιχάλης Κιούσης                                                                      Άγγελος Τούντας