ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 29-31/12/18

Σάββατο εως ΔΕΥΤΕΡΑ , 29 εως 31 Δεκέμβριος 2018

Σάββατο εως Δευτέρα, 29 εως 31 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.051,717
UNLEADED 95 1.048,636
UNLEADED 100 1.114,985
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,790
HEATING GASOIL (ΧΠ) 695,956
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,257
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 460,630
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 520,930
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,176
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,366
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 381,579
Fuel Oil No 380 1%S 368,052
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 495,260
KERO SPECIAL 500,550
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,390
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 303,120
ΒΕΘ 50/70 289,910