ΔΙΑΜΟΡΦΟΣΗ ΤΙΜΩΝ

 

 

 

Οι τιμές ετοίμων πετρελαιοειδών προϊόντων που πωλούν τα διυλιστήρια ελευθέρως, διαμορφώνονται από τους εξής παράγοντες:

 

·         Από τις αυξομειώσεις του brent.

 

·         Από την διεθνή υψηλή τιμή των ετοίμων πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ιταλία (fob) που προσαρμόζεται καθημερινά και άμεσα στις μεταβολές της τιμής του brent.

 

·         Από την επιπλέον τιμή που προσθέτουν οι εταιρείες διύλισης (premium).

 

·         Από την συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου-ευρώ.

 

Οι παραπάνω παράγοντες διαμορφώνουν την ex refinery τιμή , τελείως «αδιαφανώς», αφού κανείς δεν γνωρίζει το πραγματικό κόστος αγοράς και διύλισης του αργού, παρά τα αντίθετα ισχυριζόμενα από τον Πρόεδρο των ΕΛΠΕ , στην οποία προστίθενται :

·         Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ο χαμηλότερος της Ε.Ε.).

 

Ο ΦΠΑ, ΔΕΤΕ, εισφορά υπέρ ΡΑΕ, Ειδ.Λογ.του Ν.3054/2002, διάφορες ειδικές εισφορές του Ν.2093/92 και του Ν.3054/2002