«Έγκριση διενέργειας δημόσιου Ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (CPV: πετρέλαιο κίνησης DIESEL 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης – 09135100-5), για τις ανάγκες του Δασαρχείου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (NUTS:EL51-EL52) περιόδου 2018-2019 .

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Οικονομικού
τηλ 2313309437
fax 2310424346

Την έγκριση διενέργειας Δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (CPV: πετρέλαιο κίνησης DIESEL 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη 09132100-4 και πετρελαίου θέρμανσης – 09135100-5), για τις ανάγκες του Δασαρχείου Λαγκαδά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (NUTS:EL51-EL52) περιόδου 2018-2019.

Η ημερομηνία και οι όροι του Διαγωνισμού θα καθοριστούν με νεότερή μας απόφαση.

συνημμένα αρχεία 2

ΩΓΙΠΟΡ1Υ-Β3Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

file(75)