ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 10/10/2018

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.244,053 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.240,992 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.309,486 UNLEADED 100
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.077,511 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 994,858 HEATING GASOIL
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 664,990 LPG
LPG Auto 665,980 LPG Auto
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 437,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 453,900 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 440,760