ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τρίτη έως Πέμπτη, 25 έως 27 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη έως Πέμπτη, 25 έως 27 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.062,010 1.102,710
UNLEADED 95 1.058,917 1.058,084
UNLEADED 100 1.125,368 1.125,389
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 915,329 914,302
HEATING GASOIL (ΧΠ) 711,720 710,601
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 851,498 851,874
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 468,888 465,095
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,188 525,395
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,318 639,014
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,648
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 390,192 389,054
Fuel Oil No 380 1%S 375,690
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 510,630
KERO SPECIAL 515,910
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,780 294,670
ΒΕΑ 30/45 311,390
ΒΕΑ 35/40 312,500
ΒΕΘ 50/70 299,300