Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΑΔΑ: ΨΟΚΣ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΖ Αριθ. ΦΕΚ: Β ́6960/30.12.2022 Αθήνα, 30/12/2022 Α. 1188 Α) ΓΕΝΙΚΗ

Περισσότερα

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού ∆ιαγωνισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Περισσότερα

Αγορά καυσίμων: Οριακά 2% ανέβηκαν το 2022 οι πωλήσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών – Ποδαρικό το 2023 με ανατιμήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης

https://energypress.gr/news/agora-kaysimon-oriaka-2-anebikan-2022-oi-poliseis-ton-etaireion-emporias-petrelaioeidon Κωνσταντίνος Φιλίππου 02 01 2023 | 07:39 Η αύξηση των πωλήσεων του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης κράτησε με θετικό

Περισσότερα